Disclamer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt op grond van de informatie op onze website alsmede voor het gebruik van die informatie. U als gebruiker, kan aan de informatie op Straluma.nl of Straluma.be geen rechten ontlenen. Deze website kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging gewijzigd worden.


Cookiebeleid

Bij het gebruik van Straluma.nl of Straluma.be kan door ons en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie u bent. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn dan ook nadrukkelijk niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag op onze website. Cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren. Graag leggen we u hieronder uit welke soorten cookies Straluma.nl of Straluma.be gebruikt.


Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig voor het correct laten functioneren van (delen van) onze website. Bijvoorbeeld cookies van YouTube zorgen ervoor dat u onze video’s kunt bekijken via onze website.


Analytische cookies

Analytische cookies zijn voor ons erg belangrijk. Zonder anonieme input van u en andere bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we deze kunnen verbeteren om de gebruikservaring en de geboden informatie voor u nog beter aan te laten sluiten. Daarom maken wij gebruik van Google Analytics.

Google Analytics gebruikt hiervoor cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt en rapporten omtrent de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van onze websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Deze cookies kunt u herkennen aan de volgende namen: utmb, utmv, utmc, utmz en utma.


Marketing cookies

Marketing cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt en interessant vindt op onze site. Straluma maakt ook gebruik van zogenaamde Facebook pixels waardoor we de informatie en content die we delen en advertenties die we gebruiken, aan laten sluiten op uw interesse op basis van uw website bezoek. Als u in het geheel geen cookies wilt accepteren dan kunt je dit instellen in de standaard instellingen van uw browser. We wijzen u erop dat delen van onze website mogelijk niet goed, of in zijn geheel niet werken als u cookies uitschakelt.

In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat wij u van tevoren toestemming moeten vragen om cookies te mogen plaatsen op uw computer. Daarom tonen wij u bij het eerste bezoek aan de Straluma.nl of Straluma.be webshop eerst een zogenaamde cookie melding. U kunt hierin aangeven of u hier wel of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer u geen keuze maakt en ervoor kiest om onze website te blijven gebruiken geeft u automatisch toestemming voor het plaatsen van de cookies.


Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.


Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.


Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op onze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij ernaar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het tijdelijk, of langere tijd, niet beschikbaar zijn van onze website. Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.